அலைகள் பாறைகள் மணல்மேடுகள்.

முட்டம் பற்றிய என் ஞாபகங்களை இங்கு பதிக்கிறேன். சில உண்மைகள், சில மென்மையான மிகைப்பாடுகள். முட்டத்தின் கதைகள் என் கருத்துக்களுக்குப் பின்புலம்.

முட்டம் புகைப்படங்கள் - மணல்மேடுகள் - II

இந்த நிழற்பட இடைவெளிக்குப்பிறகு 'அலைகள் பாறைகள் மணல்மேடுகள்' மீண்டும் தொடரும்.
Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home